Çalışkan üyelerimizin yararlanabileceği en özel alandır. Derslerinizle ilgili notlara ve yapılmış vize, final sınavları örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Moderatörler: Eğitim B. Moderatörü, Eğitim T. Üyesi, ADMİN, CO-ADMİN

Kullanıcı avatarı
By AlicanTR
Administrator
#43
FİNANSAL SİTEMİN TEMEL FONKSYONU FON TRANSFERİDİR.
Doğrudan Finansman = Borç alan ve borç verenin bir ilişkisi var. ( Yani arçeliğin tahvilini satın alan biri Arçelik ile doğrudan muhattap. Vade geldiğinde ana para ve faizini arçelikten alacaktır. Doğrudan ilişkiyi menkul kıymet temsil eder.
Dolaylı Finansman = Borç alan tarafla borç veren taraf karşı karşıya gelmiyor. ( Mevduat sahibi bankaya borç veriyor Bankada kredi veriyor. Bunda mevduat sahibi ve kredi müşterisi birbirini görmüyor.)
Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Faaliyette Bulunabilecek Sermaye Piyasası Kurumları
1-Aracı Kurumlar
2-Yatırım Ortaklıkları
3-Yatırım Fonları
4-Sermaye Piyasasında Faaliyet Göstermesine İzin Verilen Diğer Kurumlar
**Bankalar kamusal bir hizmet ifa ederler. Mevduat toplayıp kredi veriyorlar. Otomatik olarak “ Sermaye Piyasası Kanunu’na” tabi oluyorlar.
Halka açık olsun olmasın yine de tabi oluyorlar. Bankalar borsada işlem görsün görmesin yine Sermaye Piyasası Faaliyetinde bulunuyorlar.
!!!!Bankalar hisse senedi alım- satımı yapamazlar.
Bankalar iştirak olarak aracı kurum kurarlar ve böylelikle bankaya bağlı aracı kurum hisse senedi alım-satımı yapabilir. Banka direk kendi hisse senedi alıp satamaz.
*Bir Anonim Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olabilmesi için 250 ortağı geçmesi lazım.(bankalar bunun dışında)
1-Halka açılırsa tabi olur.
2-Ortak sayısı 250’yi geçtiğinde tabi olur.(Bu bankalar için geçerli değil )

5411 Sayılı Kanun = Bankalar Kanunu
Bu kanuna tabi Bankalar ve Sigorta Şirketleri kar dağıtımı ile ilgili olarak özel mevzuat hükümlerine tabidir.
!!!Bankalar, sigorta şirketleri bir yana, üretim ve ticaret şirketleri bir yana. Çünkü banka ve sigorta şirketlerinin kendilerine özgü mevzuatlara tabidir.
*Halka arz bir ihraç türüdür.
Aracı kurumlar hisse senetlerinin ikincil piyasada alım satımına aracılık ediyorlar.

!!!Finansal Piyasaların, Sermaye Piyasasının en önemli özelliği elimizdeki varlığı nakde dönüştürebiliyoruz. Reel varlıkları hemen nakde çeviremiyoruz. Bu da sermaye piyasasını reel piyasadan daha cazip kılıyor.
!!Elindeki parasını öncelikle güvenli bir yerde tutmak isteyen kişiler bankalarda mevduat hesabı açmak yerine menkul kıymet satın alabilirler. Bu alışverişte güvenli bir kuruluşun ihraç ettiği senetler, tercih nedeni olurken , yüksek getiri ikinci planda yer tutar. (GÜVENLİK ÖNCELİKLİ)

!!Yastık altı paraların finansal sisteme kar katkısı yoktur. Atıl olarak kabul edilirler.
*Aracı kurumlar fonksiyonları sayesinde para arzına katkıda bulunurlar.
*Ülkemizde ağırlıklı olarak yatırımlar SABİT GETİRİLİ menkul kıymetlerdir. (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu)
!!Türkiye’de sermaye piyasası araçlarının payı ödünç verilebilir fonların payından düşüktür.
*Uzun vadeli yatırımlar volatilite (dalgalanma ) dolayı tercih edilmiyor. Yani gelişmekte olan piyasalarda istikrar yok. Piyasa derinliği, hacmi, katılımcı açısından risk ve istikrarsızlık durumundan tercih edilmiyor..
Banka Dışı Aracılar = Menkul kıymet aracı kurumları
Uzun vadeli fon ihtiyacını karşılayabilmek için sermaye piyasasını geliştirmeliyiz.

YATIRIM ORTAKLIKLARI TARİHÇE İLE İLGİLİ KİLİT YER
*Yatırım ortaklıkları özellikle yatırım kaynaklarının daraldığı dönemlerde ilgi görmüştür.
**İlk yatırım ortaklıklarının 1968 yılında Londra’da kurulduğunu görüyoruz.
Bu yatırım ortaklığının adı “ Forn and Colonial Trust”.
Amerika’da 1940 yılında Yatırım Ortaklıkları yasası çıkmıştır.
***Yatırım ortaklıklarının klasik hisse senetlerine yapılan yatırımdan farkı kazançtan çeşitlendirme yapılarak yararlanılır. ( Yatırım ortaklığı bizim adımıza yatırım yapar kardan pay alırız, hisse senedinde ise bağımlı kalırız.)
*Yatırım ortaklıkları sayesinde sektör ve şirket çeşitlendirmesi yaparak riski dağıtırız.

YATIRIM FONU ÖZELLİKLERİ
1-Yatırım fonlarında gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık haklarını gösteren katılma belgesi vardır.
2-Katılma belgesinin temsil ettiği bedelin tam ve nakden ödenmesi şarttır.
3-İtibari değerleri yoktur.
4-Fon pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımında ki katılma belgelerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir.

KATILMA BELGELERİNİN DEĞERİ = VARLIKLARIN DEĞERİ / AY SAYISI
*Katılma belgelerinin halka arzı zorunludur.
YATIRIM FONU KİM KURABİLİR ?
*3794 sayılı kanunla artık sadece bankalar değil, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engelleri bulunmayan emekli ve yardım sandıkları YATIRIM FONU KURABİLİRLER.
YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARINI ORTAYA ÇIKARAN BAŞLICA İKİ FAKTÖR
A-Küçük yatırımcıların yatırımlarında, portföy yönetiminde ve risk dağıtımında bir uzmandan yararlanma ihtiyacı ve büyük çapta bir portföyün vereceği imkanlarla riskten kaçınma.
B-Oluşan belli tipteki portföyün defalarca tekrarlanmasını bertaraf etmek.
*Yatırım fonu kuruluş sermayesine göre SABİT ve DEĞİŞKEN sermayeli olabilmektedir.
A TİPİ FON(RİSKLİ) KARMA FON= Fon portföyünün en az %25 ve üstü hisse senedi
!!!Yatırımcı açısından en riskli varlık hisse senedidir.
B TİPİ FON(RİSK AZ) LİKİT FON= Hisse senedi %25’in altında olacak. Getirisi sabit düşük ama riskte düşüktür.

KAÇ TANE YATIRIM FONU VARDIR ?
Portföye alınacak menkul kıymetler göz önünde bulundurularak 17 ayrı yatırım fonu tanımlanmıştır.

İştirak Fonu = Bir şirketin sermayesine katılım
Karma Fon = A Tipi Fondur. Ağırlıklı hisse senedi var.
LİKİT FON = B Tipi fondur.

*Sınırların ortadan kalkmasıyla eğitim, ticaret, sağlık küreselleşti. Günümüzde ekonomik ve sosyal alanda hızlı değişimler işletmelerin faaliyet alanlarının genişlemesine ve karmaşıklaşmasına neden olmaktadır.
*Bu kadar çok işlem ve ticaret olması şirketlerin mali tablolarının manipüle edilme olasılığını çıkardı ve bu durum üzerine BAĞIMSIZ DENETÇİLER çıktı. BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİ şirketin mali tablolarını detaylı bir şekilde
yatırımcılar(yatırım açısından),
bankalar(kredi açısından),
devlet(vergi açısından) denetlemiş olur.
*Bağımsız denetim şirketleri mali tablo oluşturmazlar, denetleyip gerçeğe uygun mu değil mi onu teyit ederler. Ona göre de olumlu yada olumsuz rapor verir. Devlet (vergi açısından), Banka ( Kredi açısından), yatırımcı(yatırım açısından) incelerler.
BAĞIMSIZ DENETİM = KDV ve TASTİK DENETİMİ, ikisini birden aynı firma YAPAMAZ. İkisini de farklı firma yapmak zorundadır.
!!!Aynı firma sadece 7 yıl denetim yapabiliyor. Süre bitince değişmek zorundadır.
*Bağımsız Denetimin biri Geniş, diğeri ise Dar Kapsamlı olmak üzere 2 biçimde tanımı yapılabilir.
Genel Anlamda bağımsız denetim, dışarıdan bir kişi ( bağımsız denetçidir, yeminli mali müşavir ya da bağımsız denetim şirketidir) yada kurumun denetlenen işletme (bir hizmet veya üretim şirketi halka açık) hakkında diğer kişi ya da gruplara ( yatırımcı ,devlet, banka) bilgi vermek için işletmeyi kontrolüdür.
*Bağımsız dış denetçi işletme hakkında tam bir kanıya sahip olabilmek için gerekli gördüğü her türlü incelemeyi yapar.
*Araştırma sonucunda işletme hakkında genel bir kanı oluşturur.
*Bağımsız Denetim Şirketi sermaye piyasası kurumudur. Bağımsız denetim yapabilmek için MUTLAKA SERMAYE PİYASASI KURULUNDAN İZİN ALMALIDIR. Her önüne gelen Bağımsız Denetim Şirketi kuramaz. Şartları vardır.
*Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimin şartları vardır.

DAR ANLAMDA BAĞIMSIZ DENETİM = İşletmenin YALNIZCA MALİ KAYITLARININ KONTROLÜDÜR.
GENİŞ ANLAMDA BAĞIMSIZ DENETİM = Mali kayıtların yanı sıra FAALİYET RAPORLARININDA KONTROLÜDÜR. Vergi incelemesi falanda var.

BAĞIMSIZ DENETİM SÜRELERİ
SÜREKLİ DENETİM = Her mali yıl için bağımsız denetime tabi olması demektir şirketlerin.
KAPSAMLI DENETİM = Her yıl sonu denetim
ARA DÖNEM DENETİM = Belirli aylarda denetim

***Aracı Kurumlar, aracılık faaliyetine münhasır BANKALAR, MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI/ORTAKLIKLARI(Çok sayıda Katılımcısı olduğu için), Hisse Senedi Borsada İşlem Görmüş ANONİM ŞİRKETLER, Hisse Senetleri HALKA ARZ EDİLMİŞ OLAN ve ARZ EDİLMİŞ SAYILAN ( SPK KARAR VERİYOR) ortaklıklar SÜREKLİ DENETLEMEYE 13.12.1987 tarih ve 19663 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren “SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDAKİ YÖNETMELİK” ile tabi olmuşlardır.

GAYRİMANKUL DEĞERLEME ŞİRKETLERİ = Gayrimenkulle ilgili şeylerin muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak taktir edilmesidir. ( Tamamına kredilerin önüne geçilmek için) /(Banka evi satmaya kalktığında değerinde satamaz ve zarar eder tamamına kredi olursa. Değerleme Şirketi ile bu durumun önüne geçilmiştir. )
*Gayrimenkul Değerleme Şirketleri bu faaliyetlerini istihdam edecekleri yeterli bilgi ve tecrübeye sahip “DEĞERLEME UZMANLARI” vasıtasıyla yerine getireceklerdir.

DEĞERLEME UZMANLARI = Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlendirmesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tam zamanlı istihdam edilen veya tam zamanlı olmaksızın
4 YILLIK ÜNİ MEZUNU
3 YIL TECRÜBELİ (DEĞERLEME ŞİRKETİNDE 3 YIL STAJ) yapan kişi
Değerleme uzmanıdır.
*2007 yılında derecelendirme ile ilgili tebliğ ve yönetmeliğe girmiştir.

DERECELENDİRME FAALİYETLERİ
A-KREDİ DERECELENDİRMESİ
B-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ
A-KREDİ DERECELENDİRMESİ = Yükümlülüklerin vadelerinde karşılanabilme riskinin bağımsız tarafsız ve adil derecelendirilmesidir.
AAA en yüksek puan en düşük faiz D en düşük puan en yüksek faizdir.
Standart Poor’s, Moody’s , Fİtch derecelendirme şirketleridir.
B-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRMESİ = Ortaklıklar ve sermaye piyasa kurumlarının yönetim, iş süreci, çalışan ünvanları, terfi koşulları, ortak hakları vb. işletme iyi yönetiliyor mu o derecelendiriliyor.

HİSSE SENEDİ VE BEKLEYİŞLERİN OLUŞUMU / HİSE SENEDİ FİYATLARININ BELİRLENMESİ
Bekleyişlerle ilgili 3 farklı model vardır :
1-Markow Bekleyişleri (Geçmiş bugünün aynısıdır. Yani geçmiş = bugün)
2-Uyumcu(Adaptif) Bekleyişler ( Geçmişe göre Gelecek Tahmin etmek)
3-Rasyonel Bekleyişler ( Bütün ihtimalleri hesaba katıyor. Olasılıkları modele dahil ediyor. Geçmişle sınırlı kalmıyor tüm enformasyonu dahil ediyor.)
1-Markow Bekleyişleri Hipotezi = Bu hipoteze göre ekonomik birimler beklentilerini oluştururken en yakın geçmişi göz önüne alırlar.
Örneğin geçen yıl gerçekleşen enflasyon oranı %15 ise, bu yıla ilişkin enflasyon beklentisini %15 olarak belirleyebilirsiniz.
Buna göre, Markow bekleyişlerinde, ekonomik birimler geleceğin bugünün aynısı olacağını beklemektedirler.
Dolayısıyla X gibi bir değişkenin t dönemine ait beklenen değeri, t-1(geçen yıl gerçekleşen) dönemindeki mevcut enformasyona bağlı olarak belirlenir.
Xet (beklenen enflasyon ya da faiz) = xt - 1 (önceki yıl enflasyon yada faiz)

***Bu sürecin en önemli açığı, gelecekte ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri göz önüne almamasıdır!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Örneğin enflasyonun yükseldiği bir ekonomik ortam yaşanıyorsa Markow bekleyişleri hiçbir zaman gerçekleşen enflasyonu yakalayamayacak, sürekli tahmin hatası söz konusu olacak demektir.

2-Uyumcu ( Adaptif) Bekleyişler = Bu yaklaşıma göre beklentilerin geçmişin tecrübelerine göre zaman içinde oluşturduğunu öne sürmektedir.
Örneğin geçmiş döneme ilişkin enflasyon tahminleri gerçekleşenden yüksek olursa, gelecekteki enflasyon tahmini daha düşük belirlenir.
Xet = xt – 1 + buraya slayttan bulunacak ( bu bölüm geçen döneme ilişkin bekleyişle ilgili tahmin hatalarını ekliyor.)
!!!!!!!!EN ÖNEMLİ SORUNU , gelecek sürekli değişim sergileyen bir süreç olduğunda ( ki öyledir ) geçmişe bağlı olarak tahminde bulunmanın her zaman bir tahmin hatası içereceğini göz ardı etmişidir.
*GEÇMİŞE ÇOK BAĞLI
Markow ve Uyumcu BEKLEYİŞLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ
Bir değişkenin gelecekte alacağı değeri tahmin etmeye çalışırken, iktisat teorisi tarafından bu değişkeni etkileyebileceği belirlenen diğer değişken veya değişkenleri göz önüne ALMAMALARIDIR.
İkisi de geçmişe bağlı. Markow aynen gerçekleşecek diyor, Uyumcu da hatalara göre yeni tahmin yapıyor ancak geçmişten yola çıkıyor yine.
Bu durumdan dolayı yeni bir hipoteze ihtiyaç duyulmuştur
3-RASYONEL BEKLEYİŞLER HİPOTEZİ = Sadece geçmişe bağlı kalmıyor. **Ekonomik teorinin öne sürdüğü değişkenler de dahil olmak üzere mevcut TÜM ENFORMASYON kullanılmaktadır.
*Rasyonel bekleyişlere göre, ekonomik birimlerin bir değişkene ait beklentilerini oluştururken mevcut tüm enformasyonu (o zamanın şartları içerisinde gerçekleşen tüm olaylar ) kullanarak optimal tahmini yaparlar.
!Mevcut tüm enformasyon kullanıldığı ve tahmin hataları sistematik bir bileşen içermediği için, yapılan tahmin hataları tamamen tesadüfi olacaktır.
X değişkeni için t döneme ait bekleyiş :
Xet (enformasyon, tüm bilgi ) = Xof(Optimal tahmin)
Örnek soru slaytta
Geçmiş yok, daha çok enformasyon ( tüm olasılıklar, örneğin kar yağışı için metorolojiye bakılır.)

ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ ( YUGEN FOMA TARAFINDAN BULUNMUŞ )
Bir verimli piyasa nasıldır aslında bunu açıklıyor.
Finansal piyasalardaki beklentiler mevcut tüm enformasyonun kullanılması ile yapılan optimal tahminlere eşittir.
*Bu teorik yaklaşım menkul kıymetlerin fiyatının belirlenmesinde rasyonel bekleyişler hipotezinin uygulanmasından başka bir şey değildir. !!!!!
!Etkin piyasalar hipotezine göre bir varlığın fiyatı, bu varlığın değeri ile ilgili mevcut tüm enformasyonu yansıtır.

Olayların fiyatlara yansıması ne kadar anlık oluyorsa fiyat o kadar hızlı etkilenir.
ETKİN PİYASADAN BAHSETMEK İSTİYORSAK OLUMLU VEYA OLUMSUZ BİLGİNİN FİYATA HIZLI BİR ŞEKİLDE YANSIMASI LAZIM. HABERLEİRN KAMUOYUYLA ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILMASI LAZIM. ( Türkiye’de KAP’ta paylaşılıyor.)

Şekil 6.1 ( t (bugün) t+1 ( önnümüzeki yıl ) t-1 ( geçen yıl )

*Bir varlık aynı risk özelliklerine sahip başka varlıktan yüksek getiri sağlıyorsa, yatırımcılar hızla getirisi yüksek olan bu varlığı satın almaya yönelirler.
Bu da söz konusu varlığın fiyatını yükseltirken elde edilmesi beklenen getirinin azalmasına neden olur.

ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ ve RASYONEL BEKLEYİŞLER HİPOTEZİ yakından bağlantılıdır. Bir piyasanın etkin olabilmesi için beklentilerin mevcut tüm enformasyona göre oluşturulması gerekmektedir. Bu özellik ikisinde de var.

!!!BU NEDENLE PİYASALARIN ETKİN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN BEKLENTİLERİN RASYONEL OLMASI GEREKMEKTEDİR.

6.1’de mevcut trende göre önceki yılın 2 katı. Trend doğrusuna dayanarak beklenti oluşturmak oldukça zayıf bir tahmin kalacaktır. Mesela Virüs bir enformasyondur belki o yıl zarara uğratacak.
*Ekonomik birimler enflasyonda artış olacağını tahmin ediyorlarsa portföylerinde ki tahvilleri hemen satarlar. Bu da faiz oranının çok kısa bir süre artacağını ve düşen tahvil fiyatlarının bu yeni enformasyonu hemen yansıtacağını gösterir. ‘’’’’’Çünkü faizler artarsa elimizdeki menkul kıymetin değeri düşecektir.
!!!!EN BÜYÜK ENFORMASYON KAPTIR.
*Bloomberg ,aracı kurum bilgi yayınları vb. hepsi enformasyondur.
*Enformasyon aslında direkt olarak sunulan bir şey değil, bu bilgi akışına biz ulaşabiliriz. Bilgiye ne kadar hızlı ulaşırsak etkin piyasadan bahsedebiliriz.

ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ 3 FARKLI BİÇİMDE GERÇEKLEŞİR / 3 TÜR PİYASA
1-ZAYIF PİYASA ETKİNLİĞİ
2-YARI GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİ
3-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ

1950’lerden önce
Geleneksel Portföy anlayışı ( kuramı ) na göre sadece ÇEŞİTLENDİRME ile riskin azaltılabileceği düşünülüyordu. ( Farklı finansal araçlar aldığımızda sadece bunu yaparak azaltabileceğimiz düşünülüyordu.)
1950’den sonra
Yeni Modern Anlayışa Göre ( MARKOWİCH ) artık menkul kıymetler arasında ki KORELASYON ön plana geçti. Yani sadece yalın çeşitlendirme düşüncesi kenara bırakıldı ve istatistik ile korelasyon hesaba katılarak oluşturulan bu kuram ortaya çıktı.
1960’larda
Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli – William Sharp tarafından çıkarıldı.
1970’lerde
ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİ – Yugen FOMA tarafından oluşturuldu.
*Bilgi Fiyata hızlı bir şekilde yansırsa Tam etkin bir piyasadan bahsedebiliriz. ( Yansıma çok hızlı olacak yoksa tam etkinlikten söz edemeyiz. )
*Bilginin yansıması için bilgi kanallarının açık olması lazım, hızlı olması lazım, bilgi saklama olmaması lazım. Bu durumda güçlü, ideal piyasa etkinliğinden bahsedebiliriz.

YUGEN FOMA – ETKİN PİYASALAR HİPOTEZİNDE 3 FARKLI PİYASA ETKİNLİĞİ İNCELEMİŞ
*Belirli kriterlere göre bu ayrımı yapmıştır. Test etmiş. Testlerin başarı sonuçlarına göre hepside farklı testler olmak üzere yapmıştır.
1-ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ = Gelecek dönemdeki hisse senedi fiyatının en iyi belirleyicisi, içinde bulunan dönemin fiyatıdır. Hisse senedine ait uzak geçmişe ilişkin diğer bilgilerin yapılacak tahmini iyileştirmek açısından hiçbir katkısı söz konusu değildir.
EN ÖNEMLİ SONUCU = Varlık fiyatlarının tahmini amacıyla kullanılan ve teknik analiz denilen yöntemin fiyat tahmini için yararlı olmayacağıdır. YANİ TEKNİK ANALİZİ BENİMSEMİYOR.

2-YARI GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİ = Herkes tarafından bilinmeyen bir bilgiye sahipseniz diğer hisse senedi alıcılarından fiyat tahminlerinde üstünsünüz demektir. BU DURUMDA PİYASA TAM İŞLEMİYOR DEMEKTİR.
İÇERDEN BİLGİLENME = Şirket bilgilerini kamuoyuna açıklanmadan öğrenmek ve bu bilgiyle hisse senedi ucuzken alıp kamu oyuna açıklama yapıldıktan sonra pahalıya satmak durumudur.
Bu durum yasaktır. Güçlü Piyasa etkinliğinde bu durum yoktur.
Tespit edilirse cezası var.
****GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİYLE YARI GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİK İÇERDEN BİLGİLENMEDİR.

İÇERDEN BİLGİLENME DURUMU ZAYIF PİYASA ETKİNLİĞİ VE YARI GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİNDE VAR, GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİNDE YOKTUR.

YARI GÜÇLÜ PİYASA ETKİNLİĞİ İLE ZAYIF PİYASA ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ FARK : Teknik analiz kullanmasıdır. Zayıfta teknik analiz yok.
İşletme yöneticileri çalışanlar vb. mali tablolar açıklanmadan 6 ay önce ve 6 ay sonra hesapları inceleniyor. O şirketin hisselerini almaları YASAKTIR.

3-GÜÇLÜ FORMDA PİYASALAR = Güçlü piyasada herkes eşit olacak. Enformasyon fiyatların sağladığı enformasyondan daha güçlü değildir. Yani herkes eşit şartlarda yarışacak.
!!!İçerden bilgilenmiş olsanız bile , sahip olduğunuz bu enformasyonu piyasanın üzerinde bir getiri elde etmenize olanak tanımayacaktır. Çünkü mevcut tüm fiyatların taşıdığı enformasyon sizin sahip olduğunuz özel enformasyondan daha çok güçlüdür.
Yani zaten piyasada bir çok tahmin anketi yapılıyor ve ortalaması sonucu zaten hisse senedinin hangi yönde gideceği bellidir.
**Pazarı iyi tanımamız bilmemiz lazım. Yoksa kar fırsatlarımızı kaçırabilir hatta zarar bile edebiliriz.
TİKLİ BÖLÜMÜ EKLE

SERMAYE PİYASASINDA KULLANILAN VERİLER
1-RESMİ
2-YARI RESMİ
3-ÖZEL KAYNAKLAR
Slayttan alınacak
1-Resmi Kaynaklar= TÜİK’in enflasyon açıklaması birincil kaynaktır. YANİ EN GÜVENİLİR KAYNAKLAR.
2-Yarı Resmi Kurumlar : Yani yarı kurumsal kurumlar , birlikler borsa İstanbul bist vb.
Sebebi bunların üyelerinden aidat vb. ile gelirleri olduğu için yani mali özerklikleri olduğu için yarı resmidir.
3-Özel Kaynaklar = Birincil kaynaklardan yararlanarak analizler vb. yapılır.

SERMAYE PAZARLARININ ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
1-TEMEL ANALİZ
2-TEKNİK ANALİZ

1-TEMEL ANALİZ = EKONOMİ, ENDÜSTRİ ve FİRMA ANALİZİ olarak 3 aşamalı bir analiz tekniğidir ve hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanması ile ilgili bir çalışmadır.
***Hisse Senedi alacaksak hem temel hem de teknik analiz bilmemiz gerekir.
En önemli kısmını firma analizi oluşturur. Oda mali durumuna bakılarak yapılır. Firmanın likiditesi, mali durumu, verimliliği, borçlanma oranına vb. bakarız.
MAKRO BAZDA BAKARSAK = EKONOMİ (ekonominin durumu)
MİKRO BAZDA BAKARSAK = ENDÜSTRİ ( iş alanları gıda tarım vb.)
BİRİM BAZINDA BAKARSAK = FİRMA ANALİZİ ( Seçtiğimiz firmaların analizi)

2-TEKNİK ANALİZ = TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR DİYOOR.
Hisse senedinin geçmişte olaylara karşı gösterdiği davranışı analiz ediyor. Uzak geçmişe bakarak hisse senedinin ne yönde hareket edeceği hakkında bilgi verir. (Bayrak formasyonu, baş omuz formasyonu, fibonacci yayları, hareketli ortalama, mum grafik vb.)

!!!!!TEMEL ANALİZ HANGİ HİSSE SENEDİNİN ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLER
!!!!!!TEKNİK ANALİZ O HİSE SENEİNİN NE ZAMAN ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLER.
BU TABLOYU SLAYTTAN AL
TEMEL ANALİZ TEKNİK ANALİZ
DAHA ZAHMETLİDİR. (Hesaplamalar vb. var)
İyi ekonomi ve finans bilgisine sahip olmak gerekir.
Sonuçların kullanılması için iyi bir ekonomi bilgisi olması lazım.
Tarih TEKERRÜRDEN İBARETTİR. Ancak etkin piyasalarda bu pek doğru bir mantık değildir. Piyasa hipoteziyle zaman zaman çelişmektedir.
EN ÖNEMLİ ELEŞTİRİ : Hisse senedi değerlerinin tam hesaplanması konusunda bir birliktelik yoktur. En büyük eleştiridir. Her aracı kurumun kendi sübjektif değerlendirmeleri vardır.
Tahmin Gerçek değeri altında olursa alış
Değeri üstünde olursa satış eğilimi olur. Yani 25 lira gerçek değeri olarak hesaplanmış. Ama şuan 20 tl ise alırız.
Hisse değerinin gerçek değerini hesaplamak için yapılır.
GERÇEK DEĞERİN HESAPLANMASINDA VARSAYIM FİRMANIN GELECEKTE SAĞLAYACAKLARI NAKİT AKIMININ BUGÜNKÜ DEĞERE İNDİRGENMESİ ESASINA DAYANIR.
Williams% R

P&F Ölçeklendirme ve Zaman Dilimle[…]

TRForumuz.Biz Büyük Bir Aileyiz...